Reisevilkår

Møll Turbuss sin vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.8.95 med senere endringer.

BESTILLING OG BETALING
Etter påmelding vil kunden motta deltakerbevis direkte fra Møll Turbuss. Deltakerbeviset er kun gyldig etter at Møll Turbuss har mottatt fullstendig betaling. Det må normalt betales et depositum straks etter bestilling av reise. Restbeløpet har normalt forfall 30 dager før avreise. Dersom reise bestilles senere enn 30 dager før avreise, vil hele beløpet måtte betales umiddelbart. Den reisende er bundet av sin bestilling når depositum er betalt.

GRUPPE OG SPESIALTURER
Vi gjør oppmerksom på at ved lukkede gruppebestillinger eller turer som inkluderer spesielle konserter/arrangement, kan spesielle regler gjelde for depositum og sluttfaktura. Dette vil i så fall bli opplyst ved gjeldende turer.

AVBESTILLING
Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr. person. Ved avbestilling mellom 30 -14 dager før avreise betales et beløp tilsvarende depositum for turen. Ved avbestilling 13-4 dager før avreise belastes 50 % av turens pris. Ved avbestilling 3-0 dager før avreise /ved manglende oppmøte/ved manglende pass eller lignende kreves opptil 100 % av turens pris.

Ved avbestilling av reiser som inkluderer flybilletter, konsertbilletter eller lignende, gjelder andre regler. Spør ved bestilling eller se dette på ditt deltakerbevis. På turer som inkluderer konsertbilletter, teaterbilletter eller lignende, vil konsertbilletten normalt ikke bli refundert.

AVBESTILLING VED SYKDOM
Evt. frivillig avbestillingsbeskyttelse ved sykdom må tegnes ved bestilling av reise. Turer 1-6 dager: kr 150,- pr. person, turer 7 dager eller mer: kr 300,- pr. person. Ved reiser som inkluderer fly, gjelder egne regler. Møll Turbuss kan tilby avbestillingsbeskyttelse gjennom Gauda Forsikringsselskap. Avbestillingsbeskyttelsen koster 6 % av turprisen og må tegnes i forbindelse med bestilling av turen.

INNSTILLING AV EN REISE
En tur kan avlyses av Møll Turbuss der ikke påmeldt tilstrekkelig antall deltakere. Avlysning må skje senest 20 dager før avreise. En tur kan også avlyses dersom det inntreffer forhold Møll Turbuss ikke er herre over (force majeure), for eksempel fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier eller lignende.

PRISER - ENDRING AV PRISER
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt under hver enkelt tur. (Spesifisert i deltakerbevis) Grunnlag for våre priser er transportpriser, valutakurser, pris- og offentlig skatte-/avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss gjensidig rett til prisforandring dersom uventede reguleringer skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10 % kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 5 dager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt på dennes adresse, gir Møll Turbuss AS beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

Møll Turbuss har stilt de nødvendige garantier overfor Reisegarantifondet.